GSM Grudziądz logo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu

Historia spółdzielni

Minęło 60 lat od dnia powstania Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.  W powojennej Polsce sytuacja mieszkaniowa była bardzo zła, ludzie powoli zaczynali tracić nadzieję na jej poprawę, dotyczyło to również Torunia. Wiele młodych małżeństw starało się o przyznanie mieszkania od miasta, niestety nie zaspokajało ono wszystkich potrzeb mieszkaniowych. Na wniosek grupy młodych ludzi dnia 4 kwietnia 1958 roku, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu, ogłosiło informację o zawiązaniu się na terenie miasta Torunia spółdzielni mieszkaniowej typu lokatorskiego.

Dnia 25 kwietnia 1958 roku na Walnym Zgromadzeniu została założona Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Statut Spółdzielni podpisany przez 31 członków założycieli został zarejestrowany w Sądzie Powiatowym w Toruniu 30.06.1958 r. pod nr R.S.509. Założycielami byli młodzi ludzie, którzy samodzielnie postanowili rozwiązać swoje problemy mieszkaniowe. Wielu z sygnatariuszy tego historycznego dokumentu związanych jest ze Spółdzielnią do dziś.

Zainteresowanie kolejnych osób tą formą budownictwa sprawiło, że na przestrzeni krótkiego okresu czasu zapadły decyzje o budowie kolejnych budynków, a rejon ulic Moniuszki i Gałczyńskiego stał się wielkim placem budowy. W ciągu pierwszych pięciu lat swojej działalności Spółdzielnia wybudowała 16 budynków mieszkalnych na Osiedlu Młodych i zdołała skupić ponad 800 członków.  Do roku 1970 Spółdzielnia posiadała już 48 budynków z 2500 mieszkaniami. Charakterystyczne dla tych czasów było to, że działalność inwestycyjna szła w parze z autentyczną samorządnością, silnym poczuciem współwłasności i rozwijaniem działalności społeczno – kulturalnej.
Z biegiem lat nabywano nowe tereny inwestycyjne przy ulicy Chrobrego, Kochanowskiego, Dekerta, Lampego /dziś Antczaka/, przy których powstawały kolejne osiedla. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła budowę osiedla Rubinkowo, największego w tym czasie w Toruniu. W latach 70-tych i na początku lat 80-tych rocznie przybywało około 90 tys.m2 /dla porównania Osiedle Młodych budowane przez 12 lat w tym okresie liczyło ponad 58 tys.m2/. Decyzją Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków w 1977 r., zasoby Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Rubinkowo zostały przekazane do nowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”, utworzonej z członków naszej Spółdzielni.

Od pierwszego budynku przy ul. Moniuszki do nowoczesnych, kameralnych osiedli: Brzezina, Letnia do najmłodszego Osiedla Jar, Spółdzielnia przeszła długą i trudną drogę. Zmieniali się ludzie, technologie, a przede wszystkim uwarunkowania społeczno – ekonomiczne całej gospodarki, której jakże wrażliwą częścią jest mieszkalnictwo. Ta droga zostawiła jednak ważny i piękny ślad w rozwoju Torunia i życiu kilkudziesięciu tysięcy jego mieszkańców.

Pomimo trudności Spółdzielnia zawsze wychodziła obronną ręką. Świadomość starań poprzedników i zgodne działania organów Spółdzielni, były dodatkową mobilizacją do zaciętych działań mających na celu ulepszanie funkcjonowania Spółdzielni. Wprowadzane są coraz nowsze technologie w budowie. Prowadzona jest intensywna działalność remontowa i modernizacyjna. Wszystko po to, aby życie mieszkańców było łatwiejsze i dawało powody do zadowolenia z członkostwa w MSM.

Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w Toruniu od samego jej założenia charakteryzowała prężność działania oraz profesjonalizm i wykwalifikowane kadry dowodzące. Przez wiele lat Radzie Nadzorczej przewodniczył Stefan Wesołowski, profesor Jacek Staszewski i Marian Frąckiewicz. Zaś pracami Zarządu w pierwszych latach działalności kierował Marian Rissman. Najdłużej Zarządem kierował przez 16 lat Michał Zaleski – obecnie Prezydent Miasta Torunia i Jerzy Żółkiewicz przez 13 lat do roku 2016.

Sukcesem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej są nie tylko zadbane osiedla mieszkaniowe, Telewizja Toruń, monitoring osiedlowy, działalność społeczno-kulturalna ale również gospodarskie zarządzanie i umiejętność współpracy wszystkich organów statutowych Spółdzielni. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa od początku swojej działalności tj. od 1960 r. prowadzi działalność społeczno-kulturalną. Propozycje programowe są zróżnicowane i dostosowane do różnego rodzaju odbiorców, zarówno ze względu na wiek uczestników (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy), jak i pod względem zainteresowań. Corocznie z naszych propozycji korzysta ok. 13 tys. mieszkańców. Dynamicznie rozwija się budownictwo towarzyszące; pawilony handlowe, hale garażowe oraz tereny rekreacyjno – sportowe: place zabaw, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne.

Dzisiejsze MSM to:

  • 238 budynków w tym; 198 mieszkalnych i 40 użytkowych (w tym. pawilony handlowe i garaże),
  • 9.500 mieszkań i ok. 17 tys. mieszkańców,
  • 177 lokali użytkowych, 839 garaże, 824 miejsca postojowe,
  • 68 ha gruntu , w tym ok. 27 ha terenów zieleni,
  • 2 kluby osiedlowe i 2 świetlice środowiskowo – terapeutyczne,
  • 52 place zabaw i 7 boisk sportowych,
  • prowadzona w ramach Spółdzielni Telewizja Kablowa posiadająca własny program lokalny, telegazetę, internet i telefonię.

Spółdzielnia stworzyła nowoczesny, największy w Toruniu system telewizji kablowej. Obecnie sygnał telewizyjny dociera do 25 tys. mieszkańców. Ciągła modernizacja sieci, pozwoliła na uruchomienie dostępu do Internetu, stacjonarnej telefonii VOIP i telewizji cyfrowej. TVK świadczy usługi dostępu do ponad 180 cyfrowych programów TV, szerokopasmowego Internetu, telefonii oraz monitoringu wizyjnego. Redakcja przygotowuje codzienny program lokalny. Dzięki reemisji „na żywo” w sieci Internet, telewizję można oglądać we wszystkich zakątkach świata.

Osiągnięcia Spółdzielni są sukcesem etatowo zatrudnionych specjalistów, a przede wszystkim mieszkańców, ludzi oddanych Spółdzielni troszczących się o to, aby żyło się nam lepiej, przyjemniej i spokojniej.

Przez całe 60 lat funkcjonowania Spółdzielni stawiana na pierwszym miejscu była troska o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb swoich mieszkańców.

Kontakt

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu

ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń

tel. +48 56 622 41 15

fax +48 56 622 59 15